Cancerpatienter behöver stöd

“Cancerpatienter behöver betydande stöd under hela sin cancerresa. Resultaten i denna studie visar att samtidigt som patienterna får mycket stöd under perioden närmare diagnosen minskar mottagandet av hjälpfullt stöd kraftigt inom det första året. För att underlätta cancerpatienters anpassning till sin sjukdom måste ansträngningar göras för att förstå och möta deras behov av stöd i hela cancererfarenheten.”

Arora, N. K., Finney Rutten, L. J., Gustafson, D. H., Moser, R. and Hawkins, R. P. (2007), Perceived helpfulness and impact of social support provided by family, friends, and health care providers to women newly diagnosed with breast cancer. Psycho-Oncology, 16: 474–486.

This entry was posted in Socialt stöd. Bookmark the permalink.

Comments are closed.